КОНКУРС
ЗА ПЛАКАТ

социална реклама

тема: СврЪхКонсУмациЯ

РЕКЛАМАЦИЯ – 2012. Конкурсът за социална реклама.


КОНКУРСЪТ:
В този формат конкурсът се провежда за трета година. Заедно ще търсим креативни, нестандартни и приложими идеи за социална реклама (плакат)
по темата „свръхконсумация”. Конкурсът се обявява на 17 юли 2012
и приключва на 7 септември 2012.

ТЕМА:
Всяка тема, имаща отношение към опазването на природата се вписва в рамката „ограничаване на свръхконсумацията”. Освен проекти, насочени към консуматорските навици, подходящи са и реклами, ориентирани към теми като: градско замърсяване; енергийна ефективност; опазване на горите и биоразнообразието; опазване на моретата и реките; намаляване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците; борба с климатичните промени; стимулиране на екологичното придвижване
и много други.

КРАЕН СРОК:
Изпратете проектите си до 7 септември 2012 на reklamacia@gmail.com.

ИЗЛОЖБА и НАГРАЖДАВАНЕ:
Изложба с участващите в конкурса проекти ще бъде открита на 17 септември 2012 от 19.00 часа в галерията към Културния център на СУ (Ректорат).

НАГРАДИТЕ:
Най-добрите социални реклами ще бъдат поставени в софийското метро. Наградените ще получат абонамент и ще бъдат отпечатани в списанията “SIGNCAFE” и „ОСЕМ”. Част от рекламите ще бъдат отпечатани като картички и разпространявани от партньорските организации. Участниците ще получат специални грамоти от организаторите и партньорите от WWF – България. По-добрите проекти ще бъдат включени в последващи специализирани изложби.

ИЗИСКВАНИЯ:
Социалните реклами трябва да са насочени към решаването на конкретни проблеми. Проектът може да включва всевъзможни техники – рисунка, колаж, фотография, брутарт и всичко, което допада на артистичната ви душа. Трябва да е авторски. Важно е най-вече идеята да е добра, креативна и нестандарстна, а посланието – въздействащо и ефективно. Трябва да отбележим, че това не е фото конкурс, а конкурс за социална реклама, готова да бъде видяна и разбрана от много хора.

КАКВО Е СОЦИАЛНА РЕКЛАМА:
Социалната реклама използва всички принципи и техники на стандартната реклама, но нейна основна цел е социалната промяна: приемане, отхвърляне или модифициране на конккретни навици и поведение у целевите групи, популяризиране на социални каузи и идеи. Ефективната социална реклама е креативна и нестандартна, но също така ясна, разбираема и въздействаща, насочена към обособен и добре осмислен проблем.

УЧАСТИЕ:
Всеки може да участва – независимо от възраст и професия. Добре дошли са както професионалисти в рекламата и дизайна, така и аматьори. Ще се оценява идеята и нейното изпълнение. Участието може да е индивидуално и екипно.

ФОРМАТ:
Файлът, който ще изпратите трябва да е jpg или psd, да е в подходящо за печат на АЗ качество. Добре е да разполагате и с по-високо качество на файла, в случай че рекламата получи възможност за по-масово разпространение.

АВТОРСКИ ПРАВА:
Всяко използване на получените проекти ще става само с разрешението на техните автори, защитата на авторските права е гарантирана.

ОРГАНИЗАТОРИ:
Организаторите тази година са Фондация Оранжева Луна и Университетския еко клуб към СУ „Св.Климент Охридски” – ЮНЕКО. Партньори на проекта - програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”, списание „ОСЕМ”, списание „SIGNCAFE”, Метрореклама АД, WWF – България, сайтът „Аз чета”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
www.orange-moon.eu
facebook/РЕкламация
reklamacia@gmail.com